Екип

Екипът на ЛГД

Екипът на лабораторията по геномна диагностика се състои от високо квалифицирани специалисти в областта на медицинската генетика и геномика - лекари, молекулярни биолози, молекулярни генетици, и биоинформатици.

Голяма част от специалистите са защитили дисертации в областта на генетичните и геномни изследвания при различни наследствени болести и са специализирали във водещи Европейски центрове.

Освен в генетичната диагностика и генетичното консултиране, нашите специалисти участват активно в изпълнението на национални програми за генетично здраве, обучението на студенти и специализанти, в рамките на Център по Молекулна Медицина и Катедрата по Медицинска Химия и Биохимия на Медицински Факултет, МУ-София, и много национални и международни научни проекти.

Проф. д-р Радка Петрова Кънева, дб
Ръководител на ЦММ, Катедра Медицинска Химия и Биохимия, МФ, МУ-София, Национален координатор на BBMRI.bg
Проф. д-р Иванка Исталианова Димова, дм
Ръководител на Лабораторията по геномна диагностика, МФ, МУ-София
Проф. д-р Иво Маринов Кременски
Лекар, клинична лаборатория
д-р Мария Борисова Начева
Лекар, медицинска генетика
Ас. Даниела Росенова Пенчева, дб
Лабораторен мениджър, ЦММ, Катедра Медицинска Химия и Биохимия, МФ, МУ-София
д-р Кунка Николова Каменарова, дб
ЦММ, Катедра Медицинска Химия и Биохимия, МФ, МУ-София
Гл.ас. д-р Олга Живанова Белчева, дб
ЦММ, Катедра Медицинска Химия и Биохимия, МФ, МУ-София
д-р Невяна Иванова, дб
ЦММ, Катедра Медицинска Химия и Биохимия, МФ, МУ-София
д-р Гергана Станчева, дб
Ас. Дарина Качакова-Йорданова, дб
д-р Румяна Додова, дб
д-р Валентина Пейчева, дб
Калина Михова, магистър биолог
Вероника Петкова, докторант
Радосвета Божилова, докторант
Мартина Василева, магистър биолог
Мартин Георгиев, биоинформатик
Людмила Каменова, лаборант
Ирина Горчева, административен асистент
Гергана Димчева Станимирова
санитар